Nieuws en agenda

NIEUWS

Oudste VOK-lid overleden: op 27 februari 2018 is te Canberra (Australië) ons oudste lid A. Hopman (jvi 1934) overleden, hij is ruim 100 jaar geworden. Na zijn opleiding aan de Kweekschool voor de Zeevaart heeft Aart Hopman een indrukwekkende carrière doorlopen, in VOKabulaire nr. 48 van april 2012 werd daaraan een artikel gewijd. Op 23 oktober 2017 vierde Aart zijn honderdste verjaardag, ter gelegenheid waarvan hij werd bezocht door Gijs de Jong (jvi 1961), VOK-correspondent 'down-under'. Een impressie van dat bezoek is opgenomen in het Jaarboekje 2016-2017. Gijs heeft ook de VOK vertegenwoordigd bij de crematieplechtigheid op 6 maart.

VOK-Jaarboekje 2016-2017: begin maart is het VOK-Jaarboekje 2016-2017 verzonden aan alle leden, voorstanders en donateurs van de vereniging. Het bevat weer een boeiende verzameling artikelen en beeldmateriaal, waaronder een terugblik op de jubileumviering van 5 augustus 2017. De redactie wenst u veel leesplezier!

VOKabulaire april: in goed overleg tussen het bestuur en de VOK-redactie is besloten om het aprilnummer van VOKabulaire te laten vervallen. De periode tussen het verschijnen van het Jaarboekje en dat aprilnummer blijkt te kort om een kwalitatief goede VOKabulaire te produceren. Het eerstkomende nummer van VOKabulaire verschijnt daarmee in augustus 2018.   NB: aankondigingen die u normaal in het aprilnummer aantreft zullen zo veel mogelijk op deze website worden geplaatst.

 

AGENDA 2018

20 april: Voorjaarsevenement te IJmuiden (volgeboekt)

4 mei: Koopvaardijherdenking bij De Boeg te Rotterdam

20 mei: deelname Roeiploeg aan 44e Vogalonga te Venetië

22 mei: VOK-Golftoernooi (zie nader onder Evenementen)

24 juni: reünie B- en C-klassen jvi 1959 (zie nader onder Evenementen)

2 september: VOK-Motortoertocht en VOK-Autotoertocht (zie nader onder Evenementen)

13 oktober: deelname Roeiploeg aan 32e Grachtenrace Amsterdam

3-4 november: deelname Roeiploeg aan Sloepenrace Muiden-Pampus-Muiden

15 december: Reünie 2018