Nieuws en agenda

NIEUWS

Oudste VOK-lid overleden: op 27 februari 2018 is te Canberra (Australië) ons oudste lid A. Hopman (jvi 1934) overleden, hij is ruim 100 jaar geworden. Na zijn opleiding aan de Kweekschool voor de Zeevaart heeft Aart Hopman een indrukwekkende carrière doorlopen, in VOKabulaire nr. 48 van april 2012 werd daaraan een artikel gewijd. Op 23 oktober 2017 vierde Aart zijn honderdste verjaardag, ter gelegenheid waarvan hij werd bezocht door Gijs de Jong (jvi 1961), VOK-correspondent 'down-under'. Een impressie van dat bezoek is opgenomen in het Jaarboekje 2016-2017. Gijs heeft ook de VOK vertegenwoordigd bij de crematieplechtigheid op 6 maart.

VOK-Jaarboekje 2016-2017: begin maart is het VOK-Jaarboekje 2016-2017 verzonden aan alle leden, voorstanders en donateurs van de vereniging. Het bevat weer een boeiende verzameling artikelen en beeldmateriaal, waaronder een terugblik op de jubileumviering van 5 augustus 2017. De redactie wenst u veel leesplezier!

VOKabulaire april: in goed overleg tussen het bestuur en de VOK-redactie is besloten om het aprilnummer van VOKabulaire te laten vervallen. De periode tussen het verschijnen van het Jaarboekje en dat aprilnummer blijkt te kort om een kwalitatief goede VOKabulaire te produceren. Het eerstkomende nummer van VOKabulaire verschijnt daarmee in augustus 2018.   NB: aankondigingen die u normaal in het aprilnummer aantreft zullen zo veel mogelijk op deze website worden geplaatst.

VOK-Voorjaarsevenement 2018: het Voorjaarsevenement op 20 april - een bezoek aan nautisch IJmuiden - was een succes, zie het verslag met sfeerbeelden onder de tab Evenementen.

4 mei-herdenking: op vrijdag 4 mei vond de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Monument voor de Koopvaardij De Boeg te Rotterdam plaats. Kransen werden gelegd namens het gemeentebestuur en diverse maritieme organisaties. Namens onze vereniging werd een krans gelegd door voorzitter Wil Koper (jvi 1959) en vicevoorzitter/secretaris Maarten Zier (jvi 1968).

Privacyverklaring: de regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. In deze verklaring leest u hoe de VOK invulling geeft aan de eisen van de AVG. 

Overlijden voorstander W. de Jong: ons bereikte het droevige bericht dat op 18 maart 2018 onze voorstander W. (Wim) de Jong op 87-jarige leeftijd is overleden. Wim de Jong was onder meer docent aan de Kweekschool voor de Zeevaart en directeur van de Hogere Zeevaartschool Amsterdam, en is vele jaren zeer betrokken geweest bij het wel en wee van onze vereniging.

Vogalonga: op 20 mei 2018 heeft de Roeiploeg deelgenomen aan de 44e Vogalonga te Venetië. Zie de sfeerbeelden onder Evenementen/Roeiploeg.

16e VOK-Golfdag: op 22 mei 2018 werd op de Golfclub Zeewolde de 16e VOK-Golfdag gehouden. Zie de sfeerbeelden onder Evenementen/Golfdag.

Reünie C-, B- en A-klas 1959: op 24 juni 2018 hield jvi 1959 een reünie. Zie het verslag en de sfeerbeelden onder Evenementen/Reünies per jvi.

VOKabulaire augustus: een dezer dagen treft u de VOKabulaire van augustus 2018 aan in uw brievenbus. Een PDF-versie is hier in te zien. NB: denkt u svp ook aan betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2018-2019, een oproep daartoe treft u bij de VOKabulaire aan.

Overlijden oud-commandant A. Diephuis: wij ontvingen het droevige bericht dat op 2 augustus 2018 in zijn woonplaats Oranjewoud voorstander en oud-commandant van de Kweekschool voor de Zeevaart A. (Albert) Diephuis is overleden; hij is 90 jaar oud geworden.

8e VOK-Autotoertocht: op zondag 2 september vond in het Noord-Hollandse polderlandschap de 8e VOK-Autotoertocht plaats. Zie enige sfeerbeelden onder Evenementen/Autotourtocht.

KiKaRow 2019: VOK-leden Albert Vuil en Sip Wiebenga (beiden jvi 1965) zijn betrokken bij de organisatie van de KiKaRow 2019, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Net als in 2005 roepen zij leden van de VOK op om de geplande roeitocht voor dit goede doel met een financiële bijdrage te ondersteunen. Meer informatie over de KiKaRow 2019 vindt u hier: KiKarow.pdf

Najaarsevenement 2018: op 21 september werd opnieuw een bezoek gebracht aan nautisch IJmuiden. Ondanks de herfststorm was sprake van een geslaagde herhaling van het Voorjaarsevenement. Zie het verslag en enige sfeerbeelden onder Evenementen/Najaarsevenement.

REÜNIE 2018: op 2 november is de inschrijving voor de reünie op 15 december geopend. Het aanmeldingsformulier en nadere informatie vindt u onder de tab REUNIE.

 

AGENDA 2018

15 december: Reünie 2018

 

AGENDA 2019

4 mei: jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Monument voor de Koopvaardij De Boeg te Rotterdam

22 mei: VOK-Golfdag (zie nadere informatie hier)