Nieuws en agenda

NIEUWS

Oudste VOK-lid overleden: op 27 februari 2018 is te Canberra (Australië) ons oudste lid A. Hopman (jvi 1934) overleden, hij is ruim 100 jaar geworden. Na zijn opleiding aan de Kweekschool voor de Zeevaart heeft Aart Hopman een indrukwekkende carrière doorlopen, in VOKabulaire nr. 48 van april 2012 werd daaraan een artikel gewijd. Op 23 oktober 2017 vierde Aart zijn honderdste verjaardag, ter gelegenheid waarvan hij werd bezocht door Gijs de Jong (jvi 1961), VOK-correspondent 'down-under'. Een impressie van dat bezoek is opgenomen in het Jaarboekje 2016-2017. Gijs heeft ook de VOK vertegenwoordigd bij de crematieplechtigheid op 6 maart.

VOK-Jaarboekje 2016-2017: begin maart is het VOK-Jaarboekje 2016-2017 verzonden aan alle leden, voorstanders en donateurs van de vereniging. Het bevat weer een boeiende verzameling artikelen en beeldmateriaal, waaronder een terugblik op de jubileumviering van 5 augustus 2017. De redactie wenst u veel leesplezier!

VOKabulaire april: in goed overleg tussen het bestuur en de VOK-redactie is besloten om het aprilnummer van VOKabulaire te laten vervallen. De periode tussen het verschijnen van het Jaarboekje en dat aprilnummer blijkt te kort om een kwalitatief goede VOKabulaire te produceren. Het eerstkomende nummer van VOKabulaire verschijnt daarmee in augustus 2018.   NB: aankondigingen die u normaal in het aprilnummer aantreft zullen zo veel mogelijk op deze website worden geplaatst.

VOK-Voorjaarsevenement 2018: het Voorjaarsevenement op 20 april - een bezoek aan nautisch IJmuiden - was een succes, zie het verslag met sfeerbeelden onder de tab Evenementen. Gezien de overgrote belangstelling zal het evenement op 21 september 2018 worden herhaald (zie nader onder Evenementen).

4 mei-herdenking: op vrijdag 4 mei vond de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Monument voor de Koopvaardij De Boeg te Rotterdam plaats. Kransen werden gelegd namens het gemeentebestuur en diverse maritieme organisaties. Namens onze vereniging werd een krans gelegd door voorzitter Wil Koper (jvi 1959) en vicevoorzitter/secretaris Maarten Zier (jvi 1968).

Privacyverklaring: de regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. In deze verklaring leest u hoe de VOK invulling geeft aan de eisen van de AVG (zie nader onder Vereniging). 

Overlijden voorstander W. de Jong: ons bereikte het droevige bericht dat op 18 maart 2018 onze voorstander W. (Wim) de Jong op 87-jarige leeftijd is overleden. Wim de Jong was onder meer docent aan de Kweekschool voor de Zeevaart en directeur van de Hogere Zeevaartschool Amsterdam, en is vele jaren zeer betrokken geweest bij het wel en wee van onze vereniging.

Vogalonga: op 20 mei 2018 heeft de Roeiploeg deelgenomen aan de 44e Vogalonga te Venetië. Zie de sfeerbeelden onder Evenementen/Roeiploeg.

16e VOK-Golfdag: op 22 mei 2018 werd op de Golfclub Zeewolde de 16e VOK-Golfdag gehouden. Zie de sfeerbeelden onder Evenementen/Golfdag.

Reünie C-, B- en A-klas 1959: op 24 juni 2018 hield jvi 1959 een reünie. Zie het verslag en de sfeerbeelden onder Evenementen/Reünies per jvi.

 

AGENDA 2018

20 april: Voorjaarsevenement te IJmuiden 

4 mei: Koopvaardijherdenking bij De Boeg te Rotterdam

20 mei: deelname Roeiploeg aan 44e Vogalonga te Venetië

22 mei: 16e VOK-Golfdag 

24 juni: reünie B- en C-klassen jvi 1959 

2 september: VOK-Motortoertocht en VOK-Autotoertocht (zie nader onder Evenementen)

21 september: Najaarsevenement te IJmuiden (zie nader onder Evenementen) 

13 oktober: deelname Roeiploeg aan 32e Grachtenrace Amsterdam

3-4 november: deelname Roeiploeg aan Sloepenrace Muiden-Pampus-Muiden

15 december: Reünie 2018