Jaarboekje

In 1920 verscheen het eerste Jaarboekje, dat naast het jaarverslag kweekschoolherinneringen bevatte, geïllustreerd met rake tekeningen van K. Westermann. Het Jaarboekje, dat tot doel had meer bekendheid aan de vereniging te geven, was zo'n succes dat op veler verzoek in 1922 een tweede druk uitkwam. Eerst in 1931 zag opnieuw een Jaarboekje met bijdragen van oud-kwekelingen het licht. Met uitzondering van de oorlogsjaren 1941, 1942 en 1943 zijn deze jaarboekjes tot op de dag van vandaag verschenen. Wel veranderde de uitvoering enkele malen en was de omvang wisselend.

IMG_0010.jpg IMG_0011.jpg IMG_0012.jpg

Omdat de jaarlijks toenemende kosten het hoofd te bieden, verscheen het Jaarboekje vanaf 1975 in een goedkopere opmaak met smallere marges en een kleiner lettertype. Dit alles leverde een aanzienlijke gewichtsbesparing op, die de portokosten drukte. Vanaf 1982 wordt het Jaarboekje opgenomen in het Depot van Nederlandse publicaties. De kwaliteit van de uitgave is na die tijd alleen maar toegenomen en bevat, naast het verenigingsnieuws, verhalen uit de kweekschooltijd, maritieme bijdragen, boekbesprekingen, de opgave van de reünisten en de ledenlijst. Sedert 1989 zijn de kleuren van de met Kaatje getooide omslag afwisselend oranje, rood, wit en blauw en is het Jaarboekje voorzien van een inhoudsopgave, die de toegankelijkheid vergroot.

Zijn er  vragen over het Jaarboekje of heeft u een verhaal of activiteit waarvan u denkt dat ze het vermelden waard zijn in ons Jaarboekje, mail de redactie