Ledenwerving

Het werven van nieuwe leden heeft door de jaren heen hoog op de agenda van het bestuur gestaan. Eind jaren veertig werd eenieder die vijf nieuwe leden aanbracht, beloond met een boekwerk. Een succesvolle variant hierop was de aanbrenger van de meeste nieuwe leden tot baksmeester van het jaar te benoemen. Daarnaast werd door de Kweekschool geworven. Vaak kwamen de kwekelingen die hun derde rang hadden behaald dit feit persoonlijk op het instituut melden. Bij die gelegenheid kregen zij het laatst uitgekomen Jaarboekje aangereikt, met de aansporing het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen. Eenzelfde tactiek hanteerde een oud-kwekeling die loods was. Zodra hij bij het beloodsen een oud-kwekeling ontmoette die nog geen lid van de vereniging was, kreeg deze een Jaarboekje overhandigd. Tussen 1988 en 1998 kregen alle pas afgestudeerde kwekelingen een gratis lidmaatschap voor een periode van twee jaar aangeboden. Vanaf 1998 krijgen oud-studenten het gratis lidmaatschap pas na retournering van het ingevulde inschrijfformulier. Na de sluiting van het internaat in 2000 treden uit de gelederen van de pas afgestudeerden geen nieuwe leden meer toe. De affiniteit met de Kweekschool ontbreekt immers geheel bij de studenten. Vandaar dat de ledenwerving na 2000 is toegespitst op ouderen, die nog geen lid zijn van de vereniging. Inmiddels zijn er vanaf jvi 1956 gedigitaliseerde klassenlijsten voorhanden. Hierop is aangegeven wie lid is, wie er inmiddels is overleden en naar wie nog moet worden gezocht.

In de grafiek hieronder ziet u het potentieel aan leden, er zijn dus nog heel wat 'zieltjes te winnen'. Wilt u ons helpen met het werven van nieuwe leden stuur dan een e-mail naar de secretaris.
IMG_0032.jpg
 
 
(naar boven)