Verenigingsarchief

Het archief van de vereniging is in 2006 overgebracht naar het Amsterdamse Stadsarchief. In het najaar is begonnen met de inventarisatie van de stukken en in het voorjaar van 2007 werd deze afgerond, verpakt en geëtiketteerd. Vanaf augustus 2007 heeft het Stadsarchief de deuren geopend van zijn nieuwe onderkomen aan de Vijzelstraat. Het VOK-archief is daar voor belangstellenden te raadplegen.
cgebouw_de_bazel_02_foto_doriann_.jpg bazel2origineel kopiegroot.jpg
Er bestaat ook de mogelijkheid gedeelten uit het archief online te bekijken, zie hiervoor de instructies op de directe link naar de VOK-inventaris op de website van het Stadsarchief Amsterdam.
Overigens is het de moeite waard ook de inventaris van het archief van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst te bekijken.
Een onderdeel van het VF-archief zijn de zgn. ‘comportementboeken’. In deze boeken worden van alle kwekelingen, naast de behaalde schoolresultaten ook ‘het gedrag en de wijze waarop men de wereld tegemoet treedt’ weergegeven. Het Vaderlandsch Fonds heeft door zijn financiële steun het mogelijk gemaakt om deze boeken te digitaliseren. Het project werd in het voorjaar van 2009 afgerond. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze scans nu via de website van het Stadsarchief op te vragen.
 
1.jpg


(naar boven)