Evenementen

De diverse in het VOK-kader georganiseerde evenementen vormen een belangrijke basis voor het nastreven van de doelstellingen van de vereniging.

De jaarlijkse Reünie kan worden bestempeld als het hoogtepunt van het VOK-verenigingsleven. Daarnaast zijn inmiddels de Golfdag, Motortoertocht en Autotoertocht uitgegroeid tot jaarlijkse tradities. Maar ook de diverse wedstrijden waaraan onze Roeiploeg jaarlijks deelneemt zijn gebeurtenissen die we graag op onze Evenementenagenda zetten. Verder wordt ernaar gestreefd om, bij voldoende belangstelling, in het voor- of najaar een evenement onder de verenigingsvlag te organiseren. Dergelijke evenementen hebben in beginsel het karakter van een ‘dagtocht’, georganiseerd rond een nautisch thema of, wat ruimer gezegd, rond wat zich afspeelt op of aan het water en waarvan we denken dat het de belangstelling heeft van onze leden en hun partners. Zo'n thema wordt verwerkt in een programma waarbij ook ruim tijd ingelast wordt voor de onderlinge contacten. Een drankje en een hapje ontbreken dan ook nooit in deze bijeenkomsten. Voor de organisatie van deze tussentijdse evenementen is een Evenementencommissie in het leven geroepen. Deze bestaat uit Vincent Ligthart (jvi 1960) en Kees Polderman (jvi 1965). 
Indien u de vereniging graag een handje wilt helpen met het aandragen van suggesties voor evenementen of mocht u bereid zijn zo’n evenement bij uw (nautisch) bedrijf te organiseren, stuur dan een mailtje naar de secretaris