Najaarsevenement 2018

VJE-15.jpgVJE-16.jpg

NAJAARSEVENEMENT 2018 - OPNIEUW NAAR NAUTISCH IJMUIDEN

door Vincent Ligthart (jvi 1960) en Kees Polderman (jvi 1965)

Voor het Voorjaarsevenement 2018 hadden zich aanzienlijk meer dan het maximumaantal deelnemers van 40 aangemeld. Daarom werd besloten het bezoek aan nautisch IJmuiden op vrijdag 21 september 2018 te herhalen in de vorm van een Najaarsevenement. Opnieuw werd in de ochtend een bezoek gebracht aan het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) en in de middag aan het Zee- en Havenmuseum. En opnieuw trad Cor Oudendijk (jvi 1962) de hele dag op als onze gastheer.

Het programma van het Najaarsevenement was identiek aan dat van het Voorjaarsevenement, daarom wordt hier voor de inhoudelijke kanten verwezen naar het verslag van het Voorjaarsevenement in de VOKabulaire van augustus 2018. Er waren op 21 september echter twee verschillen. Ten eerste stond er die dag een forse herfststorm, in schrille tegenstelling tot het aangename voorjaarsweer eind april. En ten tweede was er sprake van een substantiële aanpassing in de toelichting op de planning van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis: werd in april nog uitgegaan van oplevering eind 2019, nu werd de verwachting uitgesproken dat de eerste schepen pas begin 2022 gebruik zullen kunnen maken van de nieuwe sluis.

Wat is het geval? Het aannemersconsortium OpenIJ (BAM en VolkerWessels) had al in december 2017 naar buiten gebracht dat er problemen waren met het ontwerp van de deurkassen van de sluishoofden, en dat daar een verlies op moest worden genomen van zo’n 138 miljoen €. Op dat moment was nog niet duidelijk welke gevolgen deze problemen – in het bijzonder de ontwerpaanpassingen – voor de projectplanning zouden hebben. Deze gevolgen zijn in de eerste helft van 2018 door Rijkswaterstaat doorgerekend, getoetst en inzichtelijk gemaakt, en zijn begin juli onder meer met een persbericht en een brief aan de Tweede Kamer naar buiten gebracht. Belangrijke conclusie is dat het basisontwerp van de nieuwe zeesluis nog steeds maakbaar wordt geacht en dat het aangepaste ontwerp voldoende vertrouwen geeft dat OpenIJ het project tot een goed einde kan brengen, zij het met een vertraging van zo’n 27 maanden. Het consortium OpenIJ zal daarbij niet worden gecompenseerd voor de verliezen die het gevolg zijn van de door hen gemaakte ontwerpfout.

Ondanks deze problemen zijn de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis in volle gang, en op 21 september waren de enorme proporties van de nieuwe infrastructuur al goed zichtbaar.

Als gebruikelijk sloten we de dag af met een hapje en een drankje. Daarmee was ook het Najaarsevenement 2018 zeer geslaagd!

NJE1.JPGNJE2.JPGNJE3.JPGNJE4.JPGNJE5.JPGNJE6.JPGNJE7.JPGNJE8.JPGNJE9.JPG