Reunies per jvi

Reünie B- en C-klassen, jvi 1959

Tijdens een recente ontmoeting met George Goldsteen (Launceston, Tasmanië) kwam het gesprek op de wenselijkheid een reünie te organiseren voor de B- en C'ers jvi 1959. Terugkijken op de twee jaren waarin we nagenoeg 24 uur per dag met elkaar aan de Prins Hendrikkade vertoefden enerzijds en persoonlijke ervaringen delen van het leven na de Kweekschool anderzijds plus wat verder ter tafel komt: goed idee! Om praktische redenen regel ik (Bert van der Tang) de organisatie en inmiddels hebben 12 oud-kwekelingen positief gereageerd op de uitnodiging, een kleiner aantal heeft gereageerd met 'misschien'. Dat aantal mag uiteraard nog wel wat groeien, beschouw dit stukje tekst dan ook als aanmoediging!

De datum is vastgezet: zondag 24 juni 2018, vanaf 12:00. De locatie is tijdens het aanleveren van deze tekst nog niet bekend, maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal de reünie plaatsvinden ergens tussen de pieren van IJmuiden en de Oranjesluizen.

De in het Jaarboekje vermelde B- en C'ers heb ik allen benaderd, als de lezer jaargenoten kent die niet in het Jaarboekje staan: meld het mij alsjeblieft, ik ga dan contact leggen met deze lieden.

Het lijkt George en mij fantastisch weer eens met jaargenoten bij elkaar te zijn en we kijken nu al uit naar de 24e juni, een dag met meestal mooi weer ...

Contact: Bert van der Tang, jvi 1959, mailadres: bvandert@quicknet.nl, tel. 06 81131068.