Gegevens en adressen van de vereniging

 
 
bestuur vok.jpg
 
Bestuur:    
Voorzitter en penningmeester a.i. mr. K. Polderman 1965
Secretaris en Vice-Voorzitter drs. W.G. Koper 1959
Penningmeester  VAKATURE  
Leden: mr. M.W. Zier 1968
  J.C.C. de Ruiter 1966
     
     
     
Ereleden:    
J.J. Ruygrok oud-voorzitter VOK 1951
Jhr. Mr. J.P.E. Teding van Berkhout oud-voorzitter Vaderlandsch Fonds 2010

 

Secretaris vok.jpg penningmeester vok.jpg

 

Secretariaat en ledenadministratie:
Financiële administratie:
Dassenburcht 12
6191 LE Beek
tel : 046-43 60 678
Mozartlaan 269
2555 KA Den Haag
tel : 070-3251581
 
 
  Bankrekeningen:  voorlopig nog ten name van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen te Goes.
  Bij betalingen niet de afkorting ‘VOK’ gebruiken, dit wordt door de bankcomputer niet als naam herkend.
  U kunt wel volstaan met ‘Ver. Van Oud-Kwekelingen’ te Goes.
 
 ING Bank (voorheen Postbank) 82583 IBAN: NL53INGB0000082583 BIC: INGBNL2A
 ABN AMRO 55.30.23.713 IBAN: NL29ABNA0553023713 BIC: ABNANL2A

  De VOK is  Ingeschreven in het Verenigingsregister van de KvK Amsterdam onder nr.  40532337