Gegevens en adressen van de vereniging

bestuur vok.jpg
 
BESTUUR    
Voorzitter

drs. W.G. Koper

1959
Secretaris/Vicevoorzitter

mr. M.W. Zier

1968
Penningmeester 

D. Burggraaff

1978
Bestuursleden: J.C.C. de Ruiter 1966
  H.L. Lip 1992
     
     
     
ERELEDEN    

J.J. Ruygrok

K. Polderman

oud-voorzitter VOK

oud-voorzitter VOK

1951

1965

Jhr. Mr. J.P.E. Teding van Berkhout oud-voorzitter Vaderlandsch Fonds 2010
   

 

Secretariaat en ledenadministratie:
Financiële administratie:
Voltastraat 16
1171 BP Badhoevedorp
tel: 020 6595992
Harmoniehof 13
1507 TX Zaandam
tel: 075 6701607
 
 
  Bankrekeningen:  ten name van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen.
  Bij betalingen niet de afkorting ‘VOK’ gebruiken, dit wordt door de bankcomputer niet als naam herkend.
  U kunt wel volstaan met ‘Ver. Van Oud-Kweekelingen’.
 
 ING Bank   IBAN: NL53 INGB 0000 0825 83 BIC: INGBNL2A
 ABN-AMRO Bank   IBAN: NL29 ABNA 0553 0237 13 BIC: ABNANL2A

  De VOK is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr. 40532337