Welkom

op de homepage van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, kortweg de VOK. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die een maritieme studie heeft gevolgd aan de Kweekschool voor de Zeevaart, dan wel die tijdens enigerlei studie voor ten minste één jaar was gehuisvest in het Internaat van de Kweekschool. 

                 kvdz.jpg

Op de website vindt u naast algemene informatie over de vereniging en de Kweekschool ook verslagen van diverse verenigingsactiviteiten zoals de Golfdag, de Motortoertocht en de Autotoertocht. De vereniging kent verder een Roeiploeg die deelneemt aan diverse races met onze eigen sloep Kaatje.

RU3.jpg 100_9566.jpg
P1080039.JPG Motormuizen.JPG

Elk jaar in december komen zo'n 300 oud-kwekelingen bij elkaar voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en Reünie. Tijdens het traditionele 'Schoot-Ân' en 'Bramstaglopers maaltijd' worden herinneringen opgehaald en nieuwe contacten gelegd. Gelukkig heeft de vereniging de traditie van de reünie na het sluiten van de Kweekschool in 2000 kunnen behouden.

            

Onze nieuwsbrief VOKabulaire verschijnt driemaal per jaar, in april, augustus en oktober/november. Het VOK-Jaarboekje, met veel verenigingsnieuws en lezenswaardige bijdragen van leden, verschijnt jaarlijks rond eind februari.